SlowFood & Økologisk
Gården drives økologisk godkjent av Debio. Vi tilstreber bruk av lokale ressurser og et lavt energiforbruk. Stort biologisk mangfold blir stimulert både i- og over jorda. Sørværet er GMO-fri sone! Dyrevelferden er i sentrum – våre dyr skal ha det godt!